Jak zostać podopiecznym

 

Aby zostać podopiecznym Fundacji Walka należy przesłać następujący zestaw dokumentów:

 

  1. Wniosek z prośbą o dołączenie do grona naszych podopiecznych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie (dokładny opis historii choroby wnioskodawcy) oraz adres zwrotny. Obowiązkowo na końcu wniosku należy umieścić oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Walka w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i załatwienia sprawy, którą przedstawiam w powyższym wniosku.”
  2. Oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę (lub kserokopię poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem). Zaświadczenie może wystawić lekarz specjalista lub lekarz pierwszego kontaktu.
  3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy.
  4. Zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych dochodach rodziny w ostatnim roku. 5. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy.

 

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Walka

Ul. Ludwika Hirszfelda 18/33

02-776 Warszawa

Fundacja  Walka nie pobiera żadnych prowizji od wpłat na rzecz podopiecznych.

 Zapraszamy do kontaktu.