zawartość strony » Fundacja WALKA

Rafał Simonides

Miło nam poinformować, że do osób wspierających Fundację WALKA  dołączył Rafał Simonides.

 

 

Powitanie

 

Fundacja Walka powstała po to, by pomagać osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej ( rodzinom, dzieciom, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym ).

 

Nadrzędnymi celami jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez zwiększenie integracji społecznej i zawodowej, tworzenie warunków do rozwoju na miarę ich możliwości poprzez edukację opartą na zasadach integracji, promowanie aktywności sportowej, promowanie zdrowego stylu życia, niesienie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, sponsorów, instytucje, osoby prywatne oraz wolontariuszy, którzy mogliby zaoferować nam wsparcie, wiedzę i umiejętności przyczyniając się tym do dalszego rozwoju naszej działalności charytatywnej.